En Tuhaf Fobiler

1. Ablütofobi: Ablütofobi, (Yunanca ebliUt, yani ‘yıkanmak’ anlamına gelir) banyo yapma, yıkanma ve temizlik üzerine direşken, anormal ve nedensiz bir korkudur. Bu fobi, duruma bağlı fobilerdendir. Erkeklerden çok çocuklar ve kadınlarda, özellikle de aşırı duygusal insanlarda görülür. Semptom ve tedavisi diğer fobilerdeki gibidir.

2. Aerofobi: Uçmak, hava yutmaktan korkmaktır. Bu fobiden muzdarip olanlar uçmanın korkularıyla bağlantılı olarak aşırı bir tehdit oluşturmadığının bilincindedirler. Yunanca ‘aero’ yani hava ya da gaz anlamına gelen kelimeden türemiştir.

3. Ambulofobi: Ambulofobi, yürüme ya da ayakta durma korkusudur. Bu fobiden şikayet edenlerde ciddi bir sıkıntı yaşanır ancak tedavisi mevcuttur.

4. Anablefobi: Anablefobi, kişinin yukarıya bakmaktan korkmasıdır. Bu illâ ki gökyüzü olmak durumunda değildir. Tavana bakmak da bu fobiyi yaşayanlar için problem oluşturabilir.

5. Anemofobi: Anemofobi; rüzgâr, fırtına ve şiddetli hava akımıyla karşılaşmaktan korkmak anlamına gelen anormal korkudur.

6. Anthrofobi: Anthrofobi çiçek korkusudur. Bu korku yüzünden nefessizlik, baş dönmesi, aşırı terleme, mide bulantısı, ağız kuruluğu, titreme, kalp çarpıntısı, konuşma ya da düzgün düşünebilmede problem, çıldırma ya da kontrolünü kaybetme korkusu gibi sorunlar yaşanabilir.

7. Arakibutirofobi: Fıstık ezmesi yerken damağına yapışmasından korkma. İlginç fobinin kurbanları, fıstık ezmesi yenilen durumlardan kaçınmaya çalışır.

8. Aritmofobi: Adından kolaylıkla anlaşılabileceği üzere bu fobiye yakalanan insanlar sayılardan korkar. Aritmofobi kurbanı yetişkinler bu korkunun mantıksız olduğunu bilir ancak yüzleşmek hatta yüzleşmeyi düşünmekten dahi korkarlar.

9. Aulofobi: Flütlere karşı aşırı korku besleme. Bu korku yüzünden nefes alma zorluğu, hızlı kalp atışları gibi problemler yaşanabilir.

10. Aurofobi: Kuzey ışıklarından nedensiz olarak korkma.

11. Barofobi: Yer çekiminden korkma. Barofobik kimse yer çekiminin gücü ya da tutarlılığı konusunda çarpık bir bakıç açısına sahip olabilir. Bu fobiyle başa çıkmaya çalışan bireyler aşırı artış gösterince yer çekiminin gücüyle çarpılacaklarından korkar. Dengenin diğer yanındaysa yer çekimin işe yaramayacağından ve havada süzülüp gideceklerinden korkan bireyler vardır. Barofobi Yunanca ağırlık anlamına gelen ‘baros’ kelimesinden türemiştir.

12. Basofobi:Yürüme korkusu. Yer sizi çağırır, gitmek istediğiniz yerleri aklınıza getirir ancak basofobiniz sizi bunu yapmaktan alıkoyar. Bir adım atarsınız ancak yürümekten korkarsınız. Bedeninizi hareket ettirmenin sizi ölümcül bir felâkete sürükleyeceğine inanırsınız. Güvenli yerden ayrıldığınızda başınıza gelebileceklerden korkarsınız. O yüzden bazen seyahat etmenin en güvenli yolunu koşmak olarak görürsünüz.

13. Batofobi: Yüksek binaların yanında geçme ve derinlik korkusu. Kentlerdeki yüksek binalara çoğunlukla el-yapımı ya da yapay kanyonlar denilir ve yükseklikleri sebebiyle pek çok insan bu binalar karşısında baş dönmesi ya da his yanılgısı yaşar.

14. Bibliofobi: Yunanca kitap anlamına gelen biblion kelimesinden türeyen bibliofobi, kitap korkusudur. Bibliofobikler ders kitapları, tarihi kitaplar ya da çocuk kitapları gibi spesifik bir alandan korkarlar. Yani bütün kitaplardan korkmazlar. Mitosfobi (efsane korkusu) ya da metrofobi (şiir korkusu), bibliofobinin alt kolları olarak görülebilir. Bibliofobikseniz okumaya teşvik edildiğiniz ya da zorlandığınızda güçlük çekebilir, okurken titreyebilir, yerleyebilir ya da ağlayabilirsiniz.

15. Blennofobi: Blennofobi, yapışkan vücut sıvılarından (sümük, balgam gibi) korkmaktır. Bu korku yüzünden insan kendini bu sıvılardan koruyacak ürünler kullanmaya çalışabilir. Ayrıca blennofobikler temizlik yaparken de ciddi sorunlar yaşayabilirler.

16. Bogifobi: Bu fobi, diğerlerine göre daha anlaşılabilir noktadadır çünkü bogifobikler peri, cin, hayalet ve hortlaklardan korkarlar.

17. Katisofobi: Oturma korkusu. Bu kimselerde bir de yürüme fobisi varsa hayat çekilmez bir hâl alabilir.

18. Katoptrofobi: Katoptrofobi, ayna kkorkusudur. Katoptrofobikler, korkularının yersiz olduğunu bilseler de endişe yaşarlar. Korkuları çoğunlukla batıl inançlardan kaynaklandığı için bir ayna kırmalarının onlara kötü şans getireceğine ya da aynaya bakmanın onları aynanın öbür tarafındaki doğa üstü dünyayla iletişime sokacağından korkarlar.

19. Kaetofobi: Saç korkusu. Bazı insanlar saçlarının kirli olduğunu düşünerek ondan korkarlar. Fobilerinin asıl kaynağı mikrop korkusu olabilir. Saçları belli bakterileri taşıyor olabileceğinden saçlarından iğrenmeye başlarlar. Kaetofobikler kıyafetleri üzerinde kalan ya da tarak üzerindeki saçlardan hoşlanmazlar. Saçın olduğu yerlerden uzak durmaya çalışırlar. Bu yüzden çoğunlukla kuaföre gitmezler.

20. Kionofobi: Kar korkusu. Çoğu insana göre kardan korkmak olanaksız gibi görünse de bu sahiden var olan bir fobi. Bu fobinin kaynağı, çocuklukta bile aranabilir. Buzlu yolda bir trafik kazası geçirmeniz bile böyle bir korkuya kaynak oluşturabilir.

21. Kromatofobi: Bu korkuyu yaşayanh insanlar bazı renklerden korkar veya çekinirler. Bu renkleri gördüklerinde kriz geçirebilirler.

22. Kronofobi: Zaman korkusu. Zamanın geçmesinden ya da daha genel olarak zamanın kendisinden korkabilirler. Yunanca zaman anlamına gelen ‘chronos’ kökünden türemiştir.

23. Sibofobi: Yemek korkusu. Bu korku zaman içerisinde bir takıntıya da dönüşebilir. Bu fobiyi yaşayan kimseler çoğunlukla anoreksik zannedilir. Aradaki temel fark, anoreksiklerin yemeğin vücutları üzerindeki etkisinden korkması, sibofobiklerinse yemeğin kendisinden korkmasıdır. Bazıları her iki sorunu da yaşar.

24. Klinofobi: Uyuma korkusu. Klinofobikler yatağa girmenin hayatlarını ya da sağlıklarını etkileyemeyeceğini bildikleri hâlde endişe duyarlar. Ancak kâbus görmek ya da yataklarını ıslatmaktan fazlasıyla korktukklarından çoğunlukla uyanık kalır ve insomi yaşarlar. Ve insomi sağlıkları için ciddi bir problem oluşturabilir. Klinofobi, Yunanca uyku sırasında olduğu gibi bükülmek anlamına gelen ‘klinein’ kelimesinden türemiştir.

25. Cnidofobi: İp korkusu. Bu korkuyu yaşayanlar iplerden, ağlardan ve benzeri şeylerden hayatlarını tehlikeye atacaklarını düşünerek korkar.

26. Deciofobi: Karar verme korkusu. Bu çok da sıra dışı bir korku değildir. Korkuya sahip olan kimseler, verdikleri kararların sonuçlarından çekinerek karar vermek istemezler.

27. Dendrofobi: Ağaçlardan korkma. Sıklıkla görülen bir fobidir ancak bu fobinin en karmaşık tarafı, dendrofobiklerin fikirlerini alay edilmek korkusuyla başkalarına anlatamamalarıdır. Bu kişiler ormanlardan da korkar.

28. Dekstrofobi: Vücudun sağ tarafında olan nesnelerden korkma. Dekstrofobi çoğunlukla geçmişten gelen yoğun, olumsuz bir tecrübeden kaynaklanır. Ancak zihniniz de herhangi bir temeli olmadan bu korkuyu oluşturabilir. Amaç, kaynak noktaya inip olumsuz düşünceleri olumlularıyla değiştirmektir.

29. Didaskaleinofobi: Okul korkusu. Didaskaleinofobi, çocuklukta endişe bozukluğunun bir göstergesidir. Aynı zamanda ayrılma endişesi olarak da bilinir ve ebeveynlerden, güvenilen biri ya da bir yerden ayrılma korkusuyla bağdaştırılır. Bu fobiyi yaşayan çocuklar, okuldan ölesiye korkar ve gitmemek için çeşitli taktikler bulurlar.

30. Ezoptrofobi: Ayna korkusu.

31. Eleuterofobi: Özgürlük korkusu. Kendinizi kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz ve bu hoşunuza gidiyor. Tamamen bir yere bağlı güvende olmak varken kim endişeleriyle etrafta koşturmayı ister ki? İşte bu fobiye yakalanan insanlar tam da bunu hisseder ve özgürlüğün onlara fazla seçenek, yapılacak fazla iş, yaşayacak daha büyük bir hayat verdiğini düşünerek korkarlar.

32. Eosofobi: Gün ışığından korkma. Bu korkuya bir anlamda vampir korkusu da denilebilir çünkü şafak söktüğü an bu insanların korkuları başlar.

33. Epistemefobi: Yunanca bilgi anlamına gelen ‘episteme’ sözcüğünden türeyen bu korkuyu yaşayan insanlar bilgiden çekinirler. Diğer fobilerde olduğu gibi fobilerinin sebebiyle bir şekilde yüzleştiklerinde terleme, titreme, vs gibi fiziksel reaksiyonlar da gösterebilirler.

34. Ergofobi: Çalışma korkusu. Ergasiofobi adı da verilir. İşlemek ya da çalışmaktan korkmak anlamına gelir. Ergofobikler çalıştıkları çevreden korkarlar. Bu korku, pek çok fobinin birleşimi olabilir. Örneğin verilen bir görevi yapamama korkusu, topluluk içinde konuşma korkusu ya da diğer çalışanlarla sosyalleşme korkusu bunların birer parçası olabilir.Kelime, Yunanca çalışma anlamına gelen ‘ergon’ kelimesinden türemiştir.

35. Ereutofobi: Kırmızı renk, kan kırmızısı ya da yüzün kızarmasından korkma. Aynı zamanda ereuthofobi olarak da bilinir. Temelde kandan korkma durumu olabilir.

36. Geliofobi: Gülme korkusu olarak da bilinen geliofobi, pek çok insanda görülür. Yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren bir fobidir. Aynı zamanda kurtulmanızı olanaksız kılan rahatsız edici panik atak ve nefes tıkanması nöbetleri de yaşayabilirsiniz.

37. Geniofobi: Geniofobi, insanların çenelerinden ve genel anlamda çenelerden korkmasıdır. Bu fobi tehlikeli değildir.

38. Genufobi: Diz korkusu. Bu korkuyu yaşayan insanlar, karşılarındaki kimselerin dizlerinden ve kendi dizlerinden korkarlar. Yazları bu insanlar için oldukça zorlu geçiyor olmalı.

39. Geumafobi: Tat almaktan korkma. Geumafobikler yemeklerin ya da diğer herhangi bir şeyin tadına bakmaktan kaçınırlar.

40. Gnosiofobi: Bilgi korkusu. Yeni şeyler öğrenmekten korkan gnosiofobiklerin bazıları, hattta büyük çoğunluğu bu yüzden okullarını dahi bırakabilir.

41. Grafofobi: Yazı yazma korkusu. Grafofobikle baş etmeye çalışanlar, iyi yazma yeteneklerinden şüphe eder ve bu konuda başarısızlığa uğrayacaklarından yoğun bir biçimde korkarlar. Belki de yazmaya değer bir şeyleri olmadığından korkabilirler de. Grafofobi, Yunanca yazmak anlamına gelen ‘grapho’ kelimesinden türemiştir.

42. Heliofobi: Heliofobi, yüzlerce insanı etkileyen fakat gerçek araştırması yapılmayan bir fobi türüdür. Pasifik Sağlık Merkezi, cilt kanseri korkusu sebebiyle pek çok insanın güneşten kaçındıklarını belirtiyor. İşte heliofobi de güneşten bu derece korkulmasıdır. Ancak cilt kanseri sebebiyle kaçınma tam olarak heliofobi olarak görülemez. Heliofobikler kapalı alanlarda kalmayı tercih eder ve bu da D vitamini eksikliğine yol açar.

43. Helmintofobi: Kurtların istilasına uğrama korkusu. Yerden çıktıklarını, iç organlarınızı yemeye çalıştıklarını düşünür ve ayaklarınızda botlarınız, üzerinizde pantolonunuz olduğu hâlde bu korkunuzu yenemiyorsanız minik kurtlardan helmintofobi derecesinde korkuyorsunuz demektir. Aslına bakılırsa bu çok da yersiz bir korku değildir. Yakılarak gömülmek gibi bir planınız yoksa hepimizi bir gün kurtlar yiyecek. Bu korkuyu yaşayanlar kaçınılmaza hazırlanıyorlar.

44. Hemofobi: Kan korkusu. Bu sıkça rastlanan korkuyu yaşayanlar kendi kanlarını, başkalarının ya da bir hayvanın kanını, bazen de kan resimleri, görüntülerini görmekten ve hatta kan düşüncesinden dahi iğrenirler. Kan onlara yara alma ve ölme konusundaki hassasiyetlerini anımsatıyor olabilir.

45. Hippopotomonstroseskippedaliofobi: Uzun kelime korkusu. Bu konu üzerinde fazla konuşmaya gerek yok galiba.

46. Homiklofobi: Sis korkusu. Sis korkusu pek çok şeyle bağdaştırılabilir. Bu problemi yaşayanlar sisin saklanan şeyler için mükemmel bir örtü olduğunu düşünür. Dünyaya kararnlık getirir, şüphenin olduğu gri bir bulut yaratır. Suçluların saklanması için de en güzel yer olarak sis görülür. Doğa üstü korkularla bu fobinin bir bağlantısı olabilir.
47. Hipnofobi: Uyku korkusu. Hipnofobi, uyku ya da hipnotize olma korkusudur. Kelimenin kökeni Yunanca uyumak anlamına gelen hupnos kelimesidir. Eski Yunan uyku tanrısının adı Hypnos’tur. Bu tarz fobilerin dış etkenler ve iç etkenlerin birleşmesiyle ortaya çıktığına inanılır.

48. Ichthyofobi: Balıklardan korkma. Diğer tüm fobiler gibi ichthyofobiye de neyin sebep olduğu bilinmemektedir ancak ichthyofobikler balıkları yemek ve görmekten korkarlar.

49. Ideofobi: Düşünce korkusu. Özellikle yeni düşünceler, ideofobikleri korkutur.

50. Kainofobi: Yeni olan herhangi bir şeyden korkma. Her ne kadar çocuklar yeni alınan şey bir ders kitabı olsa da o şeye sahip olmaktan mutlu olsalar da işte bu fobiyi taşıyanlar karşılarına çıkabilecek tüm yeni şeylerden korkarlar.

51. Katisofobi: Oturma korkusu. İlk olarak 1904’te belgelenen katisofobi, hareketsiz kalamama durumu olarak da bilinir. Bu fobiyle ilgili olarak yaşanan bir vakada, oturmak işinin bir parçası olan bir adamdan bahsedilir. Bu adam oturmaktan öyle bıkmıştır ki aniden havaya doğru zıplamaya başlar.

52. Lakanofobi: Sebze korkusu. Aslına bakılırsa çocukken hemen herkes bu korkuyu yaşar ancak kimileri bu durumu atlatamaz. İşte bu durumlarda lakanofobi yaşanır. Lakanofobikler sebze yemekten ya da görmekten korkar, gördüklerinde fiziksel reaksiyon gösterirler.

53. Lekofobi: Beyaz renkten korkma. Bu korkuyu yaşayanların hepsi beyaz renkten ve beyaz renkli her şeyden çekinirler.

54. Levofobi: Vücudun sol tarafındaki nesnelerden korkma. Vücudun sağ tarafındaki nesnelerden korkulur da solundakilerden korkulmaz mı?

55. Linonofobi: İplerden korkma. Bu kişiler iplerden ve oluşturdukları türlü nesnelerden )ağ gibi) korarlar.

56. Logofobi: Yunanca kelime anlamına gelen ‘logos’ sözcüğünden türeyen bu fobi, anlaşılacağı üzere kelime korkusudur. Bu kişiler kelimelere karşı çoğunlukla sebepsiz bir korku besler.

57. Melanofobi: Siyah renk korkusu. Bu korkuyu yaşayanlar çoğunlukla siyah renkten ve siyah renkli şeylerden korkarlar.

58. Melofobi: Müzik korkusu. Böyle bir şey nasıl olabilir diyebilirsiniz ancak sahiden de oluyor. Melofobikler müzik duymaktan ve bir parçası olmaktan korkar.

59. Metrofobi: Şiir korkusu. Kitap korkusunun bir alt kategorisi olarak görülebilecek olan metrofobi, insanlardan şiir ve dize korkusu yaratır.

60. Mnemofobi: Hafıza korkusu. Bu kişiler geçmişte yaşadıklarından ve yaşadıklarını anımsamaktan korkar.

61. Mottefobi: Genel anlamda böcek korkusu altında işlenilebilecek mottefobi, pervane böceği korkusudur ve oldukça sık rastlanır.

62. Nebulafobi: Sis korkusu. Bir diğer adıyla da bahsedildiği üzere bu korkuyu yaşayanlar daha çok sisin sakladıklarından korkar.

63. Neofobi: Yeni olan şeylerin hepsinden korkma.

64. Nephofobi: Bulutlardan korkma. Bulutlar hayalgücünüzün daimi parçaları olsa da kimi insanlar bazılarını mutlu eden o yüzlerden korku çıkartabiliyor.

65. Nomatofobi: İsim korkusu. Yunanca isim anlamına gelen ‘nom’ kelimesinden türeyen bu fobiyi yaşayanlar, yeni isimlerden, isimleri öğrenmekten veya duymaktan korkar.

66. Oktafobi: Sekiz sayısından korkma. Oktafobikler sekiz sayısı ve onunla ilgili her şeyden korkar. Sekizlerin annesi Nadya Suleman’ın iyi ki böyle bir korkusu yokmuş.

67. Ommetafobi: Göz korkusu. Platon’a göre gözler ruhun pencereleridir. Peki bu korkuyu yaşayanlar ne yapıyor? Gözlere bakmaktan olabildiğince kaçınıyor. Bu durumda birini tanıma oldukça güç olmalı.

68. Oneirofobi: Rüya korkusu. Bu korkuyu yaşayanlar rüya görmekten ve rüyalarda başlarına gelebilecek şeylerden korkar. Sonuç olarak insomi gibi bir sorun da yaşanabilir.

69. Opthalmofobi: İnsanın gözlerini açma fobisi. Bu kişiler büyük olasılıkla gözlerini açtıklarında neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri için korkarlar.

70. Ostraconofobi: Kabuklu deniz hayvanlarından korkma. Bu sıkça görülen bir korkudur.

71. Panofobi: Her şeyden korkma. Benliğiniz dâhil olmak üzere sizi çevreleyen her şeyden korkuyorsunuz. Tüm fobilerden çok daha ürkütücü.

72. Papyrofobi: Kâğıt korkusu. Papyrofobikler kâğıttan ve kâğıtla ilgili (defter, kitap) şeylerden korkar, bunlarla yüzleşmekten kaçınırlar.

73. Paraskavedekatriafobi: 13. Cuma’dan korkma. Bu da oldukça sık görülen bir fobidir. Bu fobiyi yaşayanlar karanlık cumadan korkar ve o gün evden dışarı çıkmamaya çalışırlar.

74. Peladofobi: Kel insanlardan korkma. Peladofobikler kel insanları görmekten hoşlanmaz, bu insanlardan kaçınırlar.

75. Phobofobi: Korku korkusu. İşte bu en karmaşık korku. Korkmaktan korkarak korkuya yenik düşmek oldukça ironik ancak phobofobikler tam da bu durumu yaşıyor.

76. Fotofobi: Işık korkusu. Işığa aşırı hassasiyet, fazla aydınlatılmış yerlerde ışık değişimine duyarlılık, bu fobinin semptomlarındandır. Işık hassasiyeti, çoğunlukla göze aşırı ışık girmesinden kaynaklanır ve ciddi bir rahatsızlık verir. Bu korkuyu taşıyan insanlar karanlık odaları tercih edebilir ya da güneş gözlüğü kullanabilirler.

77. Phronemofobi: Düşünme korkusu. Tıpkı fikir korkusu gibi bu korku da bir şeylere çözüm getirmek adına düşünceye koyulmaktan duyulan korkunun bir parçasıdır.

78. Pogonofobi: Sakal korkusu. Bu korku, diğerlerine nazaran yine anlaşılabilir bir korkudur. Bu fobiyi yaşayanlar sakallı kimselerden uzak durmaya çalışırlar; tıpkı ufak çocukların yaptığı gibi. Çocuklukta yaşanmış olayların bu fobinin gelişiminde katkısı olabilir.

79. Sciofobi: Gölge korkusu. Özellikle çocuklarda ve kadınlarda görülür. İlerisi paranoyaya gidebilir.

80. Scolionofobi: Okul korkusu.

81. Selenofobi: Ay korkusu. Özellikle dolunay vakti yaşanan bir korkudur.

82. Siderofobi: Yıldız korkusu. Bu kişiler geceleri çıkan yıldızlardan korkar.

83. Sitofobi: Yemek korkusu.

84. Sophofobi: Öğrenme korkusu. Sophofobikler yeni edinilecek bilgilerden kaçınırlar.

85. Stasibasifobi: Yürüme korkusu.

86. Thaasofobi: Oturma korkusu.

87. Trichofobi: Saç korkusu.

88. Triskadekafobi: 13 sayısından korkma.

89. Verbofobi: Kelimelerden korkma.

90. Zantofobi: Sarı renginden korkma.